Wie zijn we en wat doen we?

 

HeLics heeft als hoofddoel de ondersteuning van de steden bij het realiseren van een efficiënt en klantvriendelijk ICT beleid.

Dit wordt gerealiseerd door middel van een pro-actieve, adviserende en oplossingsgerichte ondersteuning. Vanuit haar adviserende rol zal HeLics op een constructieve en open manier naar de beste oplossingen zoeken, rekening houdend met de evoluties in de ICT, de wetgeving op de overheidsopdrachten en de vooropgestelde budgetten.
HeLics zal steeds op een integere en maatschappelijk verantwoorde manier handelen, waarbij kwaliteit en betrouwbaarheid voorop staan, zonder innovatie en creativiteit uit het oog te verliezen.

De samenwerking tussen de steden heeft tot einddoel een synergie te ontwikkelen die voor alle betrokken partners een meerwaarde biedt.